Công ty TNHH Soloon Controls (Bắc Kinh) + 86-10-67886688
soloon-logo
soloon-logo
Liên hệ chúng tôi
Liên hệ chúng tôi

Sản phẩm chống cháy nổ của công ty đã đạt chứng nhận ATEX của EU

Chứng nhận ATEX đề cập đến chỉ thị “Thiết bị và Hệ thống Bảo vệ cho Khí quyển Có khả năng Nổ” (94/9 / EC) được Ủy ban Châu Âu thông qua vào ngày 23 tháng 3 năm 1994.

Chỉ thị này bao gồm các thiết bị của tôi và không phải của tôi.Khác với chỉ thị trước đây, nó bao gồm thiết bị cơ khí và thiết bị điện, đồng thời mở rộng bầu không khí có khả năng gây nổ thành bụi và khí dễ cháy, hơi dễ cháy và sương mù trong không khí.Chỉ thị này là chỉ thị “cách tiếp cận mới” thường được gọi là ATEX 100A, chỉ thị bảo vệ chống cháy nổ ATEX hiện tại.Nó quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với việc áp dụng thiết bị được thiết kế để sử dụng trong môi trường dễ cháy nổ - các yêu cầu cơ bản về sức khỏe và an toàn và các quy trình đánh giá sự phù hợp phải tuân theo trước khi thiết bị được đưa vào thị trường Châu Âu trong phạm vi sử dụng của nó.

ATEX có nguồn gốc từ thuật ngữ 'AT Khí quyển EXplosibles' và nó là chứng nhận bắt buộc cho tất cả các sản phẩm được bán trên toàn Châu Âu.ATEX bao gồm hai Chỉ thị Châu Âu quy định loại thiết bị và điều kiện làm việc được phép trong môi trường độc hại.

Chỉ thị ATEX 95

 

Chỉ thị ATEX 2014/34 / EC, còn được gọi là ATEX 95, áp dụng cho việc sản xuất tất cả các thiết bị và sản phẩm được sử dụng trong môi trường dễ cháy nổ.Chỉ thị ATEX 95 nêu rõ các yêu cầu cơ bản về sức khỏe và an toàn đối với tất cả các thiết bị chống cháy nổ (chúng tôi cóThiết bị truyền động bộ giảm chấn chống nổ) và các sản phẩm an toàn phải đáp ứng để được giao dịch ở Châu Âu.

 

Chỉ thị ATEX 137

 

Chỉ thị ATEX 99/92 / EC, còn được gọi là ATEX 137, nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của những nhân viên thường xuyên tiếp xúc với môi trường làm việc có nguy cơ cháy nổ.Chỉ thị nêu rõ:

1. Những yêu cầu cơ bản để bảo vệ an toàn và sức khoẻ của người lao động

2. Phân loại các khu vực có thể chứa bầu không khí tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ

3. Các khu vực có môi trường dễ cháy nổ phải có biểu tượng cảnh báo