Soloon Controls (Beijing) Co., Ltd. +86-10-67886688
soloon-logo
soloon-logo
Kontakt oss
Kontakt oss

Selskapets eksplosjonssikre produkter har bestått ATEX-sertifiseringen til EU

ATEX-sertifisering refererer til direktivet "Utstyr og beskyttelsessystemer for potensielt eksplosive atmosfærer" (94/9/EC) vedtatt av EU-kommisjonen 23. mars 1994.

Dette direktivet dekker gruveutstyr og ikke-gruveutstyr.Til forskjell fra det tidligere direktivet inkluderer det mekanisk utstyr og elektrisk utstyr, og utvider den potensielt eksplosive atmosfæren til støv og brennbare gasser, brennbare damper og tåker i luften.Dette direktivet er "den nye tilnærmings"-direktivet ofte referert til som ATEX 100A, det gjeldende ATEX-eksplosjonsbeskyttelsesdirektivet.Den spesifiserer de tekniske kravene for bruk av utstyr beregnet for bruk i potensielt eksplosjonsfarlige atmosfærer – de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene og prosedyrene for samsvarsvurdering som må følges før utstyret markedsføres på det europeiske markedet innenfor rammen av bruken.

ATEX er avledet fra begrepet 'ATmosphere EXplosibles' og det er en obligatorisk sertifisering for alle produkter som skal selges over hele Europa.ATEX består av to europeiske direktiver som pålegger typen utstyr og arbeidsforhold som er tillatt i et farlig miljø.

ATEX 95-direktivet

 

ATEX 2014/34/EC-direktivet, også kjent som ATEX 95, gjelder for produksjon av alt utstyr og produkter som brukes i potensielt eksplosive miljøer.ATEX 95-direktivet angir de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene som alt eksplosjonssikkert utstyr (vi harEksplosjonssikker spjeldaktuator) og sikkerhetsprodukter må oppfylles for å kunne handles i Europa.

 

ATEX 137-direktivet

 

ATEX 99/92/EC-direktivet, også kjent som ATEX 137, tar sikte på å beskytte helsen og sikkerheten til ansatte som konstant er utsatt for potensielt eksplosive arbeidsmiljøer.Direktivet sier:

1. Grunnleggende krav for å beskytte arbeidstakernes sikkerhet og helse

2. Klassifisering av områder som kan inneholde en potensielt eksplosiv atmosfære

3. Områder som inneholder en potensielt eksplosiv atmosfære må være ledsaget av et advarselssymbol