Soloon Controls (Beijing) Co., Ltd. +86-10-67886688
soloon-logo
soloon-logo
Ota meihin yhteyttä
Ota meihin yhteyttä

Yrityksen räjähdyssuojatut tuotteet ovat läpäisseet EU:n ATEX-sertifioinnin

ATEX-sertifiointi viittaa Euroopan komission 23. maaliskuuta 1994 hyväksymään direktiiviin "Potentiaalisesti räjähdysvaarallisten olosuhteiden laitteet ja suojajärjestelmät" (94/9/EY).

Tämä direktiivi kattaa kaivoksen ja muut laitteet.Edellisestä direktiivistä poiketen se sisältää mekaaniset laitteet ja sähkölaitteet ja laajentaa mahdollisesti räjähdysvaaran ilmassa olevaan pölyyn ja syttyviin kaasuihin, syttyviin höyryihin ja sumuihin.Tämä direktiivi on "uuden lähestymistavan" direktiivi, jota kutsutaan yleisesti nimellä ATEX 100A, nykyinen ATEX-räjähdyssuojadirektiivi.Siinä määritellään räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävien laitteiden käytön tekniset vaatimukset – perusterveys- ja turvallisuusvaatimukset sekä vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt, joita on noudatettava ennen kuin laite saatetaan Euroopan markkinoille sen käyttöalueella.

ATEX on johdettu termistä "ATmosphere Explosibles" ja se on pakollinen sertifikaatti kaikille tuotteille, joita myydään kaikkialla Euroopassa.ATEX koostuu kahdesta eurooppalaisesta direktiivistä, jotka määräävät vaarallisessa ympäristössä sallitut laitteet ja työolosuhteet.

ATEX 95 -direktiivi

 

ATEX 2014/34/EY -direktiivi, joka tunnetaan myös nimellä ATEX 95, koskee kaikkien mahdollisesti räjähdysvaarallisissa ympäristöissä käytettävien laitteiden ja tuotteiden valmistusta.ATEX 95 -direktiivi määrittelee perusterveys- ja turvallisuusvaatimukset, joiden mukaan kaikki räjähdyssuojatut laitteet (meilläRäjähdyssuojattu vaimentimen toimilaite) ja turvallisuustuotteiden on täytettävä, jotta niitä voidaan myydä Euroopassa.

 

ATEX 137 -direktiivi

 

ATEX 99/92/EY -direktiivi, joka tunnetaan myös nimellä ATEX 137, on tarkoitettu suojelemaan työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta, jotka ovat jatkuvasti alttiina mahdollisesti räjähdysalttiille työympäristöille.Direktiivissä sanotaan:

1. Perusvaatimukset työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelemiseksi

2. Alueiden luokitus, jotka voivat sisältää mahdollisesti räjähdysvaarallisen ilmaseoksen

3. Alueet, joissa on mahdollisesti räjähdysvaarallista ilmaseosta, on varustettava varoitussymbolilla