Soloon Controls (Beijing) Co., Ltd. +86-10-67886688
солон-лого
солон-лого
Бидэнтэй холбоо барина уу
Бидэнтэй холбоо барина уу

Тус компанийн дэлбэрэлтээс хамгаалсан бүтээгдэхүүнүүд нь ЕХ-ны ATEX гэрчилгээг давсан

ATEX гэрчилгээ нь 1994 оны 3-р сарын 23-нд Европын Комиссоос баталсан "Тэсрэх аюултай агаар мандлын тоног төхөөрөмж, хамгаалалтын систем" (94/9/EC) удирдамжийг хэлнэ.

Энэхүү зааварт уурхайн болон уурхайн бус тоног төхөөрөмж хамаарна.Өмнөх удирдамжаас ялгаатай нь механик тоног төхөөрөмж, цахилгаан тоног төхөөрөмжийг багтаасан бөгөөд тэсрэх аюултай уур амьсгалыг агаарт тоос, шатамхай хий, шатамхай уур, манан болгон өргөжүүлдэг.Энэхүү заавар нь ATEX 100A гэж нэрлэгддэг "шинэ хандлага" заавар бөгөөд одоогийн ATEX-ийн тэсрэлтээс хамгаалах заавар юм.Энэ нь тэсэрч дэлбэрэх аюултай орчинд ашиглахад зориулагдсан тоног төхөөрөмжийг хэрэглэх техникийн шаардлагуудыг - ашиглалтын хүрээнд Европын зах зээлд гаргахаас өмнө дагаж мөрдөх эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын үндсэн шаардлага, тохирлын үнэлгээний журмыг тодорхойлдог.

ATEX нь 'Atmosphere Explosibles' гэсэн нэр томъёоноос гаралтай бөгөөд Европ даяар зарагдах бүх бүтээгдэхүүний заавал байх ёстой гэрчилгээ юм.ATEX нь аюултай орчинд зөвшөөрөгдсөн тоног төхөөрөмжийн төрөл, ажлын нөхцлийг заасан Европын хоёр удирдамжаас бүрдэнэ.

ATEX 95 заавар

 

ATEX 95 гэгддэг ATEX 2014/34/EC заавар нь тэсрэх аюултай орчинд ашиглагддаг бүх тоног төхөөрөмж, бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлд хамаарна.ATEX 95 заавар нь бүх дэлбэрэлтээс хамгаалагдсан тоног төхөөрөмжид тавигдах эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын үндсэн шаардлагыг заасан байдаг (бидэнд байдаг).Тэсрэлтийн хамгаалалттай сааруулагч идэвхжүүлэгч) болон аюулгүй байдлын бүтээгдэхүүнийг Европт худалдаалахын тулд хангасан байх ёстой.

 

ATEX 137 заавар

 

ATEX 137 гэгддэг ATEX 99/92/EC заавар нь тэсрэх аюултай ажлын орчинд байнга өртдөг ажилчдын эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хамгаалахад чиглэгддэг.Уг зааварт:

1. Ажилчдын аюулгүй байдал, эрүүл мэндийг хамгаалах үндсэн шаардлага

2. Тэсрэх аюултай орчин агуулж болзошгүй талбайн ангилал

3. Тэсрэх аюултай орчинтой газруудыг анхааруулах тэмдэгтэй байх ёстой