Soloon Controls (Beijing) Co., Ltd. +86-10-67886688
soloon-logo
soloon-logo
Contacte connosco
Contacte connosco

Os produtos a proba de explosión da compañía pasaron a certificación ATEX da UE

A certificación ATEX refírese á directiva "Equipos e sistemas de protección para atmosferas potencialmente explosivas" (94/9/CE) adoptada pola Comisión Europea o 23 de marzo de 1994.

Esta directiva abarca os equipos mineiros e non mineiros.A diferenza da directiva anterior, inclúe equipos mecánicos e eléctricos, e expande a atmosfera potencialmente explosiva a po e gases inflamables, vapores inflamables e néboas no aire.Esta directiva é a directiva de "novo enfoque" comúnmente coñecida como ATEX 100A, a actual directiva ATEX de protección contra explosións.Especifica os requisitos técnicos para a aplicación dos equipos destinados a ser utilizados en atmosferas potencialmente explosivas: os requisitos básicos de seguridade e saúde e os procedementos de avaliación da conformidade que deben seguirse antes de que os equipos sexan introducidos no mercado europeo no ámbito do seu uso.

ATEX deriva do termo "ATmosphere EXplosibles" e é unha certificación obrigatoria para todos os produtos que se venden en toda Europa.ATEX consta de dúas directivas europeas que establecen o tipo de equipamento e as condicións de traballo permitidas nun ambiente perigoso.

Directiva ATEX 95

 

A Directiva ATEX 2014/34/CE, tamén coñecida como ATEX 95, aplícase á fabricación de todos os equipos e produtos que se utilizan en ambientes potencialmente explosivos.A Directiva ATEX 95 establece os requisitos básicos de seguridade e saúde que todos os equipos a proba de explosión (que temosActuador de amortiguador a proba de explosión) e os produtos de seguridade teñen que cumprir para poder comercializarse en Europa.

 

Directiva ATEX 137

 

A Directiva ATEX 99/92/CE, tamén coñecida como ATEX 137, ten como obxectivo protexer a saúde e a seguridade dos traballadores que están constantemente expostos a ambientes de traballo potencialmente explosivos.A directiva di:

1. Requisitos básicos para protexer a seguridade e a saúde dos traballadores

2. Clasificación das zonas que poidan conter unha atmosfera potencialmente explosiva

3. As zonas que conteñan unha atmosfera potencialmente explosiva deberán ir acompañadas dun símbolo de advertencia