Soloon Controls (Pekin) Co., Ltd. +86-10-67886688
soloon-logo
soloon-logo
Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami

Produkty przeciwwybuchowe firmy przeszły certyfikację ATEX UE

Certyfikacja ATEX odnosi się do dyrektywy „Wyposażenie i systemy ochrony dla atmosfer potencjalnie wybuchowych” (94/9/WE) przyjętej przez Komisję Europejską w dniu 23 marca 1994 r.

Niniejsza dyrektywa obejmuje sprzęt kopalniany i niekopalny.W odróżnieniu od poprzedniej dyrektywy, obejmuje ona sprzęt mechaniczny i elektryczny oraz rozszerza potencjalnie wybuchową atmosferę do pyłów i palnych gazów, palnych oparów i mgły w powietrzu.Ta dyrektywa jest dyrektywą „nowego podejścia” powszechnie określaną jako ATEX 100A, aktualna dyrektywa ATEX dotycząca ochrony przeciwwybuchowej.Określa wymagania techniczne dotyczące stosowania sprzętu przeznaczonego do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – podstawowe wymagania BHP oraz procedury oceny zgodności, które muszą być przestrzegane przed wprowadzeniem sprzętu na rynek europejski w zakresie jego użytkowania.

ATEX wywodzi się od terminu „ATmosphere EXplosibles” i jest obowiązkową certyfikacją dla wszystkich produktów sprzedawanych w całej Europie.ATEX składa się z dwóch dyrektyw europejskich, które określają typ sprzętu i warunki pracy dozwolone w niebezpiecznym środowisku.

Dyrektywa ATEX 95

 

Dyrektywa ATEX 2014/34/WE, znana również jako ATEX 95, dotyczy produkcji wszystkich urządzeń i produktów, które są używane w środowiskach zagrożonych wybuchem.Dyrektywa ATEX 95 określa podstawowe wymagania BHP, jakie muszą spełniać wszystkie urządzenia przeciwwybuchowe (posiadamySiłownik przepustnicy przeciwwybuchowej) i produkty bezpieczeństwa muszą spełniać wymagania, aby mogły być sprzedawane w Europie.

 

Dyrektywa ATEX 137

 

Dyrektywa ATEX 99/92/WE, znana również jako ATEX 137, ma na celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, którzy są stale narażeni na potencjalnie wybuchowe środowisko pracy.Dyrektywa stanowi:

1. Podstawowe wymagania dotyczące ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników

2. Klasyfikacja obszarów, które mogą zawierać atmosferę zagrożoną wybuchem

3. Obszary, w których występuje atmosfera potencjalnie wybuchowa, muszą być oznaczone symbolem ostrzegawczym