Soloon Controls (Pekin) Co., Ltd. +86-10-67886688
soloon-logo
soloon-logo
Bize Ulaşın
Bize Ulaşın

Şirketin patlamaya dayanıklı ürünleri, AB'nin ATEX sertifikasını geçmiştir.

ATEX sertifikası, Avrupa Komisyonu tarafından 23 Mart 1994 tarihinde kabul edilen “Potansiyel Olarak Patlayıcı Ortamlar için Ekipman ve Koruma Sistemleri” (94/9/EC) direktifini ifade eder.

Bu direktif, maden ve maden dışı ekipmanları kapsar.Önceki direktiften farklı olarak, mekanik ekipman ve elektrikli ekipman içerir ve potansiyel olarak patlayıcı ortamı toz ve yanıcı gazlara, yanıcı buharlara ve havadaki sislere kadar genişletir.Bu direktif, yaygın olarak ATEX 100A olarak adlandırılan “yeni yaklaşım” direktifidir, mevcut ATEX patlamaya karşı koruma direktifi.Potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda kullanılması amaçlanan ekipmanın uygulanması için teknik gereklilikleri – temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerini ve ekipmanın kullanımı kapsamında Avrupa pazarına sürülmeden önce izlenmesi gereken uygunluk değerlendirme prosedürlerini belirtir.

ATEX, 'Atmosphere Explosibles' teriminden türetilmiştir ve Avrupa çapında satılacak tüm ürünler için zorunlu bir sertifikadır.ATEX, tehlikeli bir ortamda izin verilen ekipman tipini ve çalışma koşullarını zorunlu kılan iki Avrupa Direktifinden oluşur.

ATEX 95 Direktifi

 

ATEX 95 olarak da bilinen ATEX 2014/34/EC Direktifi, potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda kullanılan tüm ekipman ve ürünlerin imalatı için geçerlidir.ATEX 95 Direktifi, tüm patlamaya dayanıklı ekipmanların (bizim sahip olduğumuz) temel sağlık ve güvenlik gereksinimlerini belirtir.Patlama Korumalı Damper Aktüatörü) ve güvenlik ürünlerinin Avrupa'da alınıp satılabilmesi için bir araya gelmesi gerekir.

 

ATEX 137 Direktifi

 

ATEX 137 olarak da bilinen ATEX 99/92/EC Direktifi, sürekli olarak potansiyel olarak patlayıcı çalışma ortamlarına maruz kalan çalışanların sağlık ve güvenliğini korumayı amaçlar.Yönerge şunları belirtir:

1. İşçilerin güvenliğini ve sağlığını korumak için temel gereksinimler

2. Potansiyel olarak patlayıcı bir atmosfer içerebilecek alanların sınıflandırılması

3. Potansiyel olarak patlayıcı bir atmosfer içeren alanlara bir uyarı sembolü eşlik etmelidir.