Soloon Controls (Beijing) Co., Ltd. +86-10-67886688
soloon-logo
soloon-logo
Kontaktiraj nas
Kontaktiraj nas

Eksplozijsko varni izdelki podjetja so prestali certifikat ATEX EU

Certifikat ATEX se nanaša na direktivo o opremi in zaščitnih sistemih za potencialno eksplozivne atmosfere (94/9/ES), ki jo je Evropska komisija sprejela 23. marca 1994.

Ta direktiva zajema rudniško in nerudniško opremo.Za razliko od prejšnje direktive vključuje mehansko opremo in električno opremo ter širi potencialno eksplozivno atmosfero na prah in vnetljive pline, vnetljive hlape in meglice v zraku.Ta direktiva je direktiva »novega pristopa«, običajno imenovana ATEX 100A, trenutna direktiva ATEX protieksplozijske zaščite.Določa tehnične zahteve za uporabo opreme, namenjene za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah – osnovne zdravstvene in varnostne zahteve ter postopke za ugotavljanje skladnosti, ki jih je treba upoštevati, preden se oprema da na evropski trg v okviru njene uporabe.

ATEX izhaja iz izraza 'ATmosphere EXplosibles' in je obvezen certifikat za vse izdelke, ki se prodajajo po Evropi.ATEX je sestavljen iz dveh evropskih direktiv, ki določata vrsto opreme in delovne pogoje, dovoljene v nevarnem okolju.

Direktiva ATEX 95

 

Direktiva ATEX 2014/34/ES, znana tudi kot ATEX 95, velja za proizvodnjo vse opreme in izdelkov, ki se uporabljajo v potencialno eksplozivnih okoljih.Direktiva ATEX 95 navaja osnovne zdravstvene in varnostne zahteve, ki jih ima vsa protieksplozijsko varna oprema (imamoEksplozijsko varen aktuator lopute) in varnostni izdelki morajo izpolnjevati, da se z njimi trguje v Evropi.

 

Direktiva ATEX 137

 

Direktiva ATEX 99/92/EC, znana tudi kot ATEX 137, je namenjena zaščiti zdravja in varnosti zaposlenih, ki so stalno izpostavljeni potencialno eksplozivnim delovnim okoljem.Direktiva določa:

1. Osnovne zahteve za varovanje varnosti in zdravja delavcev

2. Razvrstitev območij, ki lahko vsebujejo potencialno eksplozivno ozračje

3. Območja, ki vsebujejo potencialno eksplozivno atmosfero, morajo biti opremljena z opozorilnim simbolom