ក្រុមហ៊ុន Soloon Controls (Beijing) Co., Ltd. +86-10-67886688
ឡូហ្គោ - ឡូហ្គោ
ឡូហ្គោ - ឡូហ្គោ
ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង
ទីផ្សាររុស្ស៊ី

Damper Actuator នៅក្នុងទីផ្សារអ៊ឺរ៉ុប

ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបានបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អជាមួយអតិថិជនអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីការបង្កើតរបស់ខ្លួន។ឧបករណ៍ damper actuators ស្តង់ដារត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងផ្សារទំនើប អគារការិយាល័យ ឃ្លាំង វីឡា និងកន្លែងផ្សេងៗទៀត។គុណភាព​ស្ថិរភាព និង​សេវាកម្ម​ក្រោយ​ការ​លក់​ល្អ​ត្រូវ​បាន​អតិថិជន​សរសើរ​យ៉ាង​ខ្លាំង។

Damper_Actuator_in_European_Market